Allmänna Köpvillkor

Välkommen till Rävens Entreprenads och vår hemsida och butik på www.fritidslivet.se. Dessa Köpvillkor tillsammans med våra övriga policys ger dig information om oss och de villkor (“Köpvillkor”) på vilka vi säljer någon av våra produkter och varor (“Produkter”) via vår webbplats till dig.

Dessa Köpvillkor gäller för alla avtal mellan oss om försäljning av Produkter till dig (“Avtal”). Läs dessa Köpvillkor noggrant och se till att du förstår dem innan du beställer några Produkter från oss. Genom att beställa någon av våra Produkter samtycker du till att vara bunden av dessa Köpvillkor och de villkor som finns i och de andra dokument som uttryckligen hänvisas till häri.

 1. OM OSS
  • Vi är Rävens Entreprenad med adress Strandallén 4, 135 61 Tyresö, Sverige (“Rävens Entreprenad”, “vi”, “oss”, eller “vår”).
  • Vi driver webbplatsen www.fritidslivet.se (vår “webbplats”).
  • För att kontakta oss, vänligen maila info@fritidslivet.se, ring +46 7 28 403 404, eller skriv till oss på ovanstående adress.
  • Dessa villkor uppdaterades senast söndagen den 18 februari 2024.
  • Följande gäller även för dessa Villkor och utgör en integrerad del av dessa Villkor:
   • Vår integritetspolicy,
   • vår policy för cookies, och
   • Vår policy för återbetalning, leverans, annullering och returer.
 1. VÅRA PRODUKTER
  • Bilderna av produkterna på vår webbplats är endast avsedda för illustrativa ändamål. Även om vi har gjort allt vi kan för att visa färgerna och detaljerna korrekt, kan vi inte garantera att din dators visning av färgerna och detaljerna korrekt återspeglar produkterna. Dina produkter kan variera något från dessa bilder.
  • Alla produkter som visas på vår webbplats är beroende av tillgänglighet. Vi kommer att informera dig via e-post så snart som möjligt om den produkt du har beställt inte är tillgänglig och vi kommer inte att behandla din beställning om den görs.
 1. BEHÖRIGHET
  • Du får endast köpa produkter från vår webbplats om du är minst 18 år gammal.
  • Vi avser att förlita oss på dessa Villkor i förhållande till Avtalet mellan dig och oss.
  • Vi tar endast ansvar för våra uttalanden och framställningar på vår webbplats och inte för några uttalanden som gjorts av tredje part.
  • Ingenting i dessa Villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Dessa rättigheter inkluderar din rätt att få produkter som motsvarar beskrivningen, är av tillfredsställande kvalitet och är rimligt lämpade för sitt ändamål.
 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  • Allt Innehåll som ingår på webbplatsen, såvida det inte laddats upp av Användare, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, datasammanställningar, sidlayout, underliggande kod och programvara tillhör Rävens Entreprenads, våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter. Genom att fortsätta använda webbplatsen bekräftar du att sådant material skyddas av tillämplig nationell och internationell immaterialrätt och andra relevanta lagar.
  • Du får inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända material från webbplatsen om inte annat anges på webbplatsen eller om inte Rävens Entreprenads uttryckligen skriftligen medgivit detta.
 1. HUR AVTALET INGÅS
  • Avtalet omfattas av dessa villkor med uteslutande av alla andra villkor (inklusive eventuella villkor som du avser att tillämpa i ett avtal).
  • Ett avtal träder inte i kraft förrän vi har utfärdat en skriftlig bekräftelse och accept av avtalet (oavsett eventuell tidigare mottagningsbekräftelse).
  • Vi kan efter eget gottfinnande avvisa en beställning som gjorts av dig.
  • Ingen ändring eller modifiering av Avtalet skall tillåtas efter det att vi accepterat det, såvida vi inte skriftligen accepterat det.
  • Om det finns någon konflikt mellan de priser som anges online och vår bekräftelse av avtalet, ska de senare ha företräde.
 1. PRODUKTBESKRIVNINGAR OCH PRISER
  • Vi gör vårt bästa för att säkerställa att informationen om våra produkter är korrekt och aktuell. Vi garanterar dock inte att det inte finns några fel i beskrivningen och/eller prissättningen av produkterna, eller att produkterna alltid kommer att vara tillgängliga om du vill lägga en beställning för att köpa dem.
  • Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen om Produkter som visas på vår webbplats, inklusive priser, beskrivning och tillgänglighet. Sådana ändringar påverkar dock inte Beställningar för vilka du redan har fått ett Beställningskvitto via e-post.
  • Priset för en Produkt inkluderar inte leveranskostnader. Våra leveransavgifter är de som anges på vår webbplats från tid till annan. För att kontrollera relevanta leveransavgifter, se vår kassasida.
 1. NÄR ORDER INTE ACCEPTERAS
  • Vi gör vårt bästa för att alltid acceptera beställningar, men vi kan i vissa fall neka en beställning, till exempel om: du ger oss ofullständig, felaktig eller bedräglig information om din identitet, ålder, betalningsuppgifter, faktureringsinformation, leveransadress; vi upptäcker att det fanns ett fel på vår webbplats avseende de produkter du beställde, till exempel vad gäller pris eller beskrivning som visas de produkter du beställde är tyvärr slut i lager eller inte längre tillgängliga;
  • Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post så snart som möjligt men under alla omständigheter senast 30 dagar från datumet för din beställning.
  • Om vi inte kan acceptera din beställning på grund av att produkterna inte längre är tillgängliga, eller på grund av ett fel i priset och/eller annan information på vår webbplats, kommer vi att återbetala dig alla pengar du redan kan ha debiterats för sådana produkter.
 1. ANNULLERING AV ORDER
  • Vi förbehåller oss rätten att, när som helst före leverans och oavsett anledning, annullera en Order som vi tidigare har accepterat. Vi kan göra detta till exempel, men utan begränsning, om:
   • en händelse utanför vår kontroll, såsom storm, brand, översvämning eller fel i datasystem, innebär att vi inte kan leverera produkterna inom rimlig tid;
   • Beställda produkter var föremål för ett fel på webbplatsen, till exempel i förhållande till en beskrivning, ett pris eller en bild, som inte upptäcktes innan beställningen accepterades;
   • du ber oss att annullera din beställning.
  • Om vi annullerar din beställning efter godkännande skickar vi ett e-postmeddelande till dig med information om annulleringen.
  • Om vi eller du annullerar din beställning efter att betalningen har behandlats återbetalar vi alla pengar som betalats för beställningen, vanligtvis inom 14-30 dagar.
  • Förutom i den utsträckning som krävs enligt lag eller som uttryckligen anges i dessa villkor, är vi inte ansvariga gentemot dig eller någon annan person för förlust, skada, kostnad eller utgift som uppstått som en direkt eller indirekt följd av annulleringen av din beställning, vare sig enligt avtal, försumlighet eller annan skadeståndsgrundande handling, eget kapital, restitution, strikt ansvar, enligt lag eller på något annat sätt alls.
 1. RÄTT ATT HÄVA AVTALET
  • Enligt den svenska konsumentköplagen och EU:s konsumenträttsdirektiv har du en ångerrätt på 14 “arbetsdagar” under vilken du har rätt att häva ditt köp om du av någon anledning bestämmer dig för att du inte längre vill ha varan från det datum då avtalet ingicks (dvs. det datum då vi skickar vår orderbekräftelse via e-post). Vi svarar på alla förfrågningar inom 5 arbetsdagar.
  • Du kan returnera dina varor inom 30 dagar, och de måste returneras som nya och i sin originalförpackning i ett skick som går att sälja igen, kompletta och som köpta, åtföljda av ett giltigt inköpsbevis och returneras till oss inom 30 dagar efter köpet. Du måste packa om varorna i originalförpackningen och skicka dem till oss. För att initiera en retur kontaktar du oss via info@fritidslivet.se eller skriver till oss på ovanstående adress.
 1. SKADADE PRODUKTER
  • Om du har fått en skadad eller defekt produkt, vänligen maila info@fritidslivet.se inom 14 dagar efter leverans och bifoga bilder på den skadade varan så att skadan kan kontrolleras.
  • Vänligen kassera inte varan förrän du har hört av oss. Inget klagomål kan beaktas om det inte finns tydliga bevis för att produkten/produkterna är felaktiga eller skadade. Vi kommer att besvara alla klagomål inom 5 arbetsdagar.
 1. TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER
  • Du är medveten om och accepterar att vissa Produkter från tid till annan kan vara slut i lager eller inte tillgängliga.
  • Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller avbryta försäljningen av produkter som visas på webbplatsen, antingen tillfälligt eller permanent, när som helst utan föregående meddelande till dig. Förutom i den utsträckning som krävs enligt lag är vi inte ansvariga gentemot dig eller någon annan person för förluster, skador, kostnader eller utgifter som uppstått som ett direkt eller indirekt resultat av att produkter inte är tillgängliga vid någon tidpunkt, vare sig enligt avtal, försumlighet eller annan skadeståndsgrundande handling, rättvisa, restitution, strikt ansvar, enligt lag eller på något annat sätt alls.
 1. ÖVERGÅNG AV RISK OCH ÄGANDERÄTT
  • Risken för Produkten övergår till dig vid leverans. Den fullständiga juridiska, ekonomiska och skäliga äganderätten till Produkten förblir vår (även om den har levererats och risken har övergått till dig) tills vi skriftligen meddelar dig att vi överför den juridiska och ekonomiska äganderätten till Produkten till dig eller, om tidigare:
   • full betalning, kontant eller med avräknade medel, för hela Produkten har mottagits av oss; och
   • alla andra pengar som ska betalas av dig till oss eller enligt Avtalet eller något annat avtal eller beställning har mottagits av oss.
  • Våra rättigheter och påföljder enligt detta avtal gäller utöver och ska inte på något sätt påverka, begränsa eller inskränka våra övriga rättigheter eller påföljder enligt avtalet eller enligt lag eller annan författning. Vi ska ha rätt att väcka talan mot dig avseende priset för Produkten trots att laglig, skälig och förmånlig äganderätt till och egendom i Produkten inte har övergått till dig.
 1. SPECIALERBJUDANDEN, RABATTER OCH KAMPANJER
  • Vi förbehåller oss rätten att ändra, begränsa eller avsluta specialerbjudanden, rabatter och kampanjer när som helst utan föregående meddelande.
  • Alla specialerbjudanden, rabatter och kampanjer är beroende av tillgänglighet och kan kräva att du accepterar ytterligare villkor som härmed uttryckligen införlivas i detta avtal.
  • Rävens Entreprenads förbehåller sig rätten att begränsa vissa specialerbjudanden, rabatter och kampanjer till en beställning per kund som definieras av dennes e-postadress och/eller kreditkortsadress och/eller leveransadress.
 2. VÅR RÄTT ATT ÄNDRA DESSA VILLKOR
  • Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera dessa villkor.
  • Revideringar kommer endast att göras när det är nödvändigt för att följa en ändring av relevanta lagar eller myndighetskrav, eller för att underlätta en ändring av affärsprocesser eller förfaranden.
  • Varje gång du beställer produkter från oss kommer de villkor som gäller vid den tidpunkten att gälla för avtalet mellan dig och oss.
  • När vi reviderar dessa villkor kommer vi att hålla dig informerad och meddela dig om detta genom att ange att dessa villkor har ändrats och ändra det relevanta datumet högst upp på denna sida.
 1. VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG
  • Om vi inte följer dessa Villkor är vi ansvariga för den förlust eller skada du lider som är en förutsebar följd av vårt brott mot dessa Villkor eller vår försumlighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om den var en uppenbar följd av vårt brott eller om den förutsågs av dig och oss vid den tidpunkt då vi ingick avtalet.
  • Vi tillhandahåller endast Produkterna för privat bruk. Du samtycker till att inte använda produkten för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för eventuell förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.
  • Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:
   • dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;
   • varje brott mot villkoren för äganderätt och besittningsskydd;
   • varje brott mot villkoren om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och beskrivning; och
   • defekta produkter.
  • Vi skall inte i något fall vara ansvariga för: (i) förlust av förväntad vinst, (ii) förlust av faktisk vinst (direkt eller indirekt), (iii) förlust av förväntade besparingar, (iv) förlust av verksamhet eller intäkter, (v) ekonomisk förlust av vilket slag som helst, (vi) indirekt, speciell eller följdmässig förlust eller skada, eller straffskadestånd eller exemplariskt skadestånd, oavsett orsak; (vii) förlust till följd av att tredje part framställer anspråk av något slag och/eller (viii) förlust till följd av användning, tillämpning av eller resultat som erhållits från någon programvara som ingår i produkten.
  • Vi ska inte vara ansvariga för någon sådan förlust, oavsett om förlusten eller skadan var förutsedd, direkt, förutsebar, känd eller på annat sätt. Vårt totala sammanlagda ansvar som uppstår till följd av eller i samband med utförandet eller det planerade utförandet av avtalet, oavsett om det gäller försumlighet eller avtalsbrott eller av någon annan orsak, ska under inga omständigheter överstiga det pris som du betalat för den produkt som ger upphov till ditt anspråk.
  • I den utsträckning som lagen tillåter är den period under vilken anspråk som härrör från eller är relaterade till avtalet måste framställas begränsad till ett år från det datum då sådant anspråk eller sådan orsak till talan upptäcks eller borde ha upptäckts med tillbörlig aktsamhet, och inget anspråk får framställas efter utgången av denna avtalade preskriptionstid.
 1. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL
  • Vi ska inte hållas ansvariga för underlåtenhet att fullgöra eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt ett Avtal som orsakas av en Händelse utanför vår kontroll. Med “Händelse utanför vår kontroll” avses varje handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, strejk, lockout eller andra stridsåtgärder från tredje part, inre oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (vare sig förklarat eller inte) eller hot om eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof eller fel i offentliga eller privata telekommunikationsnät eller omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart, flyg, biltransport eller andra medel för offentliga eller privata transporter.
  • Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt ett avtal:
   • vi kommer att kontakta dig så snart det är rimligt möjligt för att meddela dig; och
   • våra skyldigheter enligt ett Avtal kommer att skjutas upp och tiden för fullgörande av våra skyldigheter kommer att förlängas under den tid som Händelsen Utanför Vår Kontroll varar.
  • Om en händelse utanför vår kontroll påverkar vår leverans av produkter till dig kommer vi att komma överens med dig om ett nytt leveransdatum när händelsen utanför vår kontroll är över.
 1. KOMMUNIKATION MELLAN OSS
  • När vi i dessa Villkor hänvisar till “skriftligen” inkluderar detta e-post.
  • Om du vill kontakta oss skriftligen, eller om någon klausul i dessa villkor kräver att du meddelar oss skriftligen, kan du skicka detta till oss via e-post. Vi kommer att bekräfta mottagandet av detta genom att kontakta dig skriftligen, normalt via e-post.
  • Om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen gör vi det via e-post till den adress som du har angett i din beställning.
  • Observera att alla meddelanden från dig till oss, eller från oss till dig, anses vara mottagna och korrekt delgivna omedelbart när de publiceras på vår webbplats, eller 24 (tjugofyra) timmar efter det att ett e-postmeddelande har skickats.
  • För att styrka att ett meddelande har delgetts räcker det att bevisa, när det gäller ett brev, att brevet var korrekt adresserat, stämplat och postat och, när det gäller ett e-postmeddelande, att e-postmeddelandet skickades till adressatens angivna e-postadress.
 1. PRIVACY
  • I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning kommer vi att behandla alla personuppgifter som du har lämnat till oss i enlighet med vår integritetspolicy. Du samtycker till att, om du har försett oss med personuppgifter som rör en tredje part:
   • du har alla nödvändiga och lämpliga samtycken och
   • att sådan tredje part har läst vår Integritetspolicy.
  • Du samtycker till att hålla oss skadeslösa i förhållande till alla eventuella skulder, straff, böter, utmärkelser eller kostnader som uppstår till följd av att du inte uppfyller dessa krav.
 1. ANSVARSFRISKRIVNING

Rävens Entreprenads lämnar ingen garanti eller försäkran om att Produkterna kommer att uppfylla dina krav, att de kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att de kommer att vara lämpliga för ett visst ändamål, att de inte kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter, att de kommer att vara säkra och att all information som tillhandahålls kommer att vara korrekt. Vi lämnar ingen garanti för några specifika resultat från användningen av våra produkter.

 1. CHARGEBACKS

Du samtycker till att kontakta oss innan du gör en begäran om återbetalning eller någon tvist med din bank eller kortutgivare i samband med en transaktion. Om du gör en kortbetalning via vår webbplats och senare bestrider en legitim debitering genom att begära en återbetalning utan grund eller legitima skäl (enligt vårt eget gottfinnande), oavsett om det är bedrägeri eller annat, förbehåller vi oss rätten att svartlista dig genom att tillhandahålla övertygande bevis för att motbevisa din ogiltiga begäran om återbetalning och eller vidta rättsliga åtgärder, beroende på vad som kan vara fallet.

 1. GARANTI
  • Vi garanterar att den Produkt som tillhandahålls enligt detta avtal, vid tidpunkten för leveransen, är fri från defekter i material och utförande. Du skall till oss lämna rimliga skriftliga uppgifter som styrker brott mot den garanti som anges ovan. Om inte annat skriftligen överenskommits med oss, ska vårt ansvar för att en produkt inte uppfyller ovanstående begränsas till att ersätta eller reparera den produkt som påträffats. Vi ska betala alla rimliga kostnader för returförpackning och transport av ett giltigt anspråk. Om vi begär det ska du omedelbart leverera tillbaka en produkt som har bytts ut till oss.
  • Vi ska inte hållas ansvariga för brott mot garantin under någon av följande omständigheter:
   • Produkten har modifierats, ändrats, använts för sitt avsedda ändamål eller missbrukats eller försummats;
   • Produkten har inte använts i enlighet med våra instruktioner;
   • normalt slitage, avsiktlig skada eller skada genom olyckshändelse;
   • priset för produkten, eller andra produkter eller tjänster som tillhandahålls av oss eller våra dotterbolag, inte har mottagits i sin helhet.
  • Mindre avvikelser från specifikationerna som inte påverkar Produktens prestanda skall inte anses utgöra defekter i material eller utförande eller en underlåtenhet att uppfylla de specifikationer som avses.
 1. KORREKT FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
  • Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Om vi gör en ändring eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
  • Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och orderinformation för alla köp som görs i vår butik.
  • Du samtycker till att omedelbart uppdatera din orderinformation, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
 1. ANDRA VIKTIGA VILLKOR
  • Vi kan komma att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt ett Avtal till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Villkor. Vi kommer alltid att meddela dig genom att publicera ett meddelande på denna webbsida om detta sker.
  • Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta.
  • Detta avtal gäller mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha någon rätt att tillämpa något av villkoren.
  • Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller inte kan verkställas, kommer de återstående punkterna att förbli i full kraft och effekt.
  • Om vi inte kräver att du fullgör någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi inte hävdar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär det inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig och det innebär inte att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avstår från en försummelse från din sida kommer vi endast att göra det skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt kommer att avstå från en senare försummelse från din sida.
  • Inget joint venture, partnerskap, agentur- eller anställningsförhållande har uppstått på grund av dessa Villkor.
  • Dessa Villkor och alla dokument som det uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan oss avseende deras innehåll, och ersätter och upphäver alla tidigare avtal, löften, försäkringar, garantier, framställningar och överenskommelser mellan oss, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, avseende detta innehåll. Du samtycker till att du inte ska ha några rättsmedel med avseende på något uttalande, representation, försäkran eller garanti (oavsett om det gjorts oskyldigt eller försumligt) som inte anges i dessa Villkor eller något dokument som det uttryckligen hänvisas till i dem. Du samtycker till att du inte ska ha några anspråk på grund av oskyldig eller försumlig felaktig framställning eller försumlig felaktig uppgift baserad på något uttalande i dessa Villkor eller något dokument som det uttryckligen hänvisas till i dessa Villkor eller något dokument som det uttryckligen hänvisas till i dessa Villkor.
  • Varje villkor i dessa Villkor gäller separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att något av dem är olagligt eller inte kan verkställas, kommer de återstående villkoren att förbli i full kraft och verkan.
  • Dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och du samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för Nacka tingsrätt, hovrätt  eller Sveriges domstol.

 

SHOWROOM

Visningstider anpassas efter önskemål

Strandallén 4
135 61 Tyresö

TELEFON
+46 7 28 403 404

MEJL
info@fritidslivet.se

Följ oss på socialamedier:

Du är välkommen att använda taggarna @fritidslivet.se och #fritidslivet i dina inlägg så att vi kan följa med på dina äventyr!

KORT OM FRITIDSLIVET.SE

Välkommen till Rävens Entreprenads värld, där äventyr och livsstil möts. Från husbilsuthyrning till SUP-paddling och elektro-SURFing strävar vi efter att erbjuda mer än bara produkter – en ny livsstil. Genom EGOÉs campingmoduler och VICKYWOODs taktält och andra samarbetspartner inspirerar vi till att utforska naturen och skapa minnen. Besök www.fritidslivet.se, platsen där äventyret börjar. Kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse och låt oss skapa minnen tillsammans. Ser fram emot att höra från dig!

VÅRA SAMARBETSPARTNER

VICKYWOOD - Taktält, roof tent
EGOE Nest - campingmodul till bilar campingbox till bilar
IRON YAK - offroad trailer, terränghusvagnar
Leverantör för camping, fritidsutrustning, husbilsdelar, markisser....